جستجو:

دسته بندي محصولات : Skip Navigation Links.
  • كد كالا: 2723
  • محل بافت: قشقایی
  • طرح: قاب ایینه
  • جنس چله: نخ
  • جنس پرز: پشم دستریس
  • رنگ متن: مسی
  • اندازه: 160* 240
  • قيمت: 115000000

  • كد كالا: 1020
  • محل بافت: قشقایی
  • طرح: کشکول
  • جنس چله: نخ
  • جنس پرز: پشم
  • رنگ متن: الوان
  • اندازه: 170* 240
  • قيمت: 120000000

  • كد كالا: 116
  • محل بافت: قشقایی
  • طرح: سروستان
  • جنس چله: نخ
  • جنس پرز: پشم
  • رنگ متن: مسی
  • اندازه: 122 * 182
  • قيمت: 65000000

  • كد كالا: 1278
  • محل بافت: قشقایی
  • طرح: گلاب
  • جنس چله: نخ
  • جنس پرز: پشم
  • رنگ متن: الوان
  • اندازه: 126 * 171
  • قيمت: 65000000

  • كد كالا: 142
  • محل بافت: قشقایی
  • طرح: سامان
  • جنس چله: پشم
  • جنس پرز: پشم
  • رنگ متن: نسکافه ای
  • اندازه: 107 * 140
  • قيمت: 23500000

  • كد كالا: 117
  • محل بافت: قشقایی
  • طرح: بادامک
  • جنس چله: نخ
  • جنس پرز: پشم
  • رنگ متن: کاهی
  • اندازه: 120 * 180
  • قيمت: 65000000

  • كد كالا: 2531
  • محل بافت: تبریز
  • طرح: شانزلیزه
  • جنس چله: ابریشم
  • جنس پرز: پشم مرینوس و ابریشم
  • رنگ متن: الوان
  • اندازه: 70* 100
  • قيمت: 58000000

  • كد كالا: 1345
  • محل بافت: قم
  • طرح: شکارگاه
  • جنس چله: ابریشم (80 رج)
  • جنس پرز: ابریشم
  • رنگ متن: شرابی
  • اندازه: 45* 98
  • قيمت: 32000000

  • كد كالا: 2228
  • محل بافت: تبریز
  • طرح: کانون خانواده
  • جنس چله: ابریشم (60 رج)
  • جنس پرز: پشم مرینوس و ابریشم
  • رنگ متن: الوان
  • اندازه: 100* 145
  • قيمت: 240000000

  • كد كالا: 1059
  • محل بافت: تبریز (عاقلی)
  • طرح: نوازنده
  • جنس چله: ابریشم (60 رج)
  • جنس پرز: کرک و ابریشم
  • رنگ متن: الوان
  • اندازه: 70* 100
  • قيمت: 48000000
<<  1 2 3 4 5  ... Next  >>  

تمامی حقوق این سایت متعلق به فروشگاه فرش رحيمي مي باشد - طراحي و توليد پارسان وب